Close

Obóz sportowy w Olsztynie – informacje

 

 

Przed nami kolejny obóz sportowy, tym razem jedziemy do Olsztyna. Obóz odbędzie się od 31 lipca – 07 sierpnia.

Informacja dotycząca wyjazdu na obóz sportowy – Olsztyn 2022

Poniżej lista, która może pomóc w wyprawieniu pociechy na obóz sportowy. Proszę nie trzymać się jej sztywno, lecz potraktować ją jako podpowiedź i oczywiście  dopakować inne „potrzebne” rzeczy.

Lista rzeczy:

– 8 koszulek
– 8 par skarpet
– 8 sztuk bielizny osobistej
– odzież sportowa do treningu (koszulki, spodenki, getry) liczba zestawów min 2 (jeden zestaw się pierze w drugim trenuje do tej wersji potrzebny będzie proszek  ;))))  jak zabierzemy więcej zestawów dziecko nie będzie musiało prać 😉
– obuwie: buty do treningu piłkarskiego na trawie (korki) i buty do treningu piłkarskiego na orliku (turfy-śniegówki lub ewentualnie halówki), wygodne adidasy/trampki, klapki do kąpieli
– bidon (najlepiej podpisany lub oznaczony)
– 2 pary długich spodni (najlepiej dresy)
– 2 bluzy dresowe lub polarowe (w tym jedna do treningu przy złej pogodzie)
– ortalion – przeciw deszczowy
– legitymacja szkolna
– krem z filtrem do opalania
– nakrycie głowy (czapka/chusta)
– środki przeciw ukąszeniu komarów
– plastry (na obtarcia lub na drobne skaleczenia)
– przybory do mycia, czesania
– 2 ręczniki (1 kąpielowy)
– ładowarka do telefonu
– piżama

– indywidualna osłona nosa i ust do użycia podczas wypoczynku

Zaopatrzenie finansowe (kieszonkowe) można przekazać trenerowi w podpisanej kopercie (imię i nazwisko, suma) w kopercie nominały w których mamy wypłacać na dzień (np. po 5, 10 lub 20 zł)
– lekarstwa, które dziecko zażywa na stałe  zapakowanie w pojemniczek, reklamówkę jednorazową z opisaniem dokładnego dawkowania – przekazanie lekarstw trenerowi w dzień wyjazdu)

SZCZEGÓŁY WYJAZDU:

Wyjazd autokarem 31 lipca (niedziela) o godz. 8:00. Miejsce zbiórki na parking przy restauracji Zacisze (ul. Kąpielowa przy basenie krytym). Zbiórka o godz. 7:40. Każde dziecko zabiera prowiant na podróż. Powrót 7 sierpnia w godzinach między 18:00 a 20:00. Obiór dzieci z tego samego miejsca, co wyjazd.

Dzieci, które mają problemy lokomocyjne prosi się rodziców o podanie odpowiedniego środka przed wyjazdem i zaopatrzenie w leki na drogę powrotną

Adres placówki w której będziemy zakwaterowani. 
Monar Hotel ul. Kanarkowa 47 Olsztyn

Numery telefonu do trenera wszyscy znają 🙂

Z najważniejszych spraw które należy dopilnować żeby dziecko mogło jechać na obóz to:

– Oświadczenie które należy wydrukować i przynieść na zbiórkę

Oświadczenie
– „KARTA OBOZOWA” którą należy wydrukować i przynieść na zbiórkę

Karta kwalifikacyjna

– dokonać płatności

– zapoznać dziecko z regulaminem obozu

Osoby które jadą pierwszy raz i mają jeszcze pytania związane z obozem proszone są o kontakt z trenerem Darkiem.

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO – Olsztyn 2022

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

Pełnego wykorzystania programu obozu.
Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
Informowania, trenera, wychowawców o każdej chorobie, niedyspozycji, złym samopoczuciu i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków oraz ciszy nocnej).
Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów oraz ratownika.
Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia nad morze, itp.
Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

Uczestnikom obozu zabrania się:

Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas zwiedzania miasta.
Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).
Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
Kupowania niezdrowej żywności np: słodyczy, chipsów, pepsi, coca cola
Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej tj. między godziną 22:00, a 07.30 rano.
Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
Przywłaszczania cudzych rzeczy.
Samodzielnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru trenera, wychowawców i ratownika. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
1) Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2) W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu zawodnik może zostać skreślony z listy uczestników obozu a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców usunięty z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2 oraz 3). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za obóz.